Stappen om wereldreis te kunnen maken met het gezin

Stappen om wereldreis te kunnen maken met het gezin

Naast goede voorbereiding hebben wij de volgende stappen in de genoemde volgorde afgelopen. Wij hebben daarin bewust gekozen het via het boekje te doen en niet te kiezen voor het uitschrijven uit Nederland (wat ook een mogelijkheid is om niet onder de leerplicht te vallen). Het lijkt heel wat, maar eigenlijk ook prima te overzien.

Een half jaar voorafgaan aan het beoogde vertrek: het maken van een plan met daarin een plek voor onderwijs van de kinderen. Wij hebben daarin bewust gekozen voor de periode maart - augustus, omdat daarin relatief veel schoolvakanties zitten. Dat minimaliseert het gemiste onderwijs en daarbij is er geen ontheffing nodig vanaf het moment dat de Nederlandse zomervakantie start.  

De eerste stappen voor ons waren na het globaal plan waren vervolgens (half jaar voor vertrek):

- contact met de leerplichtambtenaar hoe we dit conform de regels konden

- contact met de basisschool, hoe zij hier tegenaan kijken en in hoeverre ondersteuning dan wel lesmateriaal meenemen mogelijk is. 

Naar aanleiding van dit contact ervoor gekozen om als onderdeel van onze reis vrijwilligerswerk te gaan doen op scholen in het buitenland, waarbij dan de kinderen dan mee zouden gaan naar die school. Op die wijze zouden zij het onderwijs in een ander land kunnen ervaren en achteraf gezien met recht een topervaring. Onze kinderen zijn ook ingeschreven op de school waar wij heen gingen, waarmee de ontheffing van de leerplicht is verkregen. Naast les op de scholen in Sri Lanka en Thailand, hebben wij onze kinderen ook lesgegeven met gebruik van het Nederlandse leermateriaal van de eigen basisschool en digitale hulpmiddelen (Squla, Qynzi kids, E-reader). Via internet gezocht naar een geschikte vrijwilligersorganisatie voor het beoogde onderwijs. Na eerste contact met de organisatie bleek dat het een mogelijkheid was, dus vervolgens wat concreter te werk gegaan.

- het aanpassen van het plan, inclusief een begroting (de kosten in de periode van vrijwilligerswerk liggen aanzienlijk lager).  

- contact met de werkgever voor onbetaald verlof (wat kan betekenen dat je de pensioenpremies moet doorbetalen (bij ABP wel, bij PFZW niet)

- 3 maanden voor vertrek vaccinaties inplannen (sommige vacinaties moeten meermaals). Kosten vaccinaties voor gezin ruim 2000 euro, dus kijk goed naar de aanvullende zorgverzekering

- huis verhuren na goedkeuring hypotheekverstrekker en contact verzekeraar (inboedel en opstal), met huurcontract via makelaar (kosten contract 300 euro).

 Mocht je hierover vragen hebben, mail gerust even naar sandervandermeer77(ET)gmail.com

  • Created on .
Copyright © 2019 Volunt2Thai - Volunteer to Thailand. All Rights Reserved.